Wat is de taal van je hond?

Een hond is geen mens of kind. Het verstaat onze taal dus ook niet. Dat verklaart ook waarom er vaak gedragsproblemen ontstaan.
De hond begrijpt niet wat de baas zegt of de baas zendt signalen uit die de hond verkeerd interpreteert.

Een hond handelt heel simpel. Hij handelt naar zijn ervaring (wat hij eerder heeft geleerd) of vanuit zijn natuurlijk instinct. Door hem andere dingen aan te leren en aan te sluiten op zijn natuur, help ik om het ongewenste gedrag om te buigen in gewenst gedrag.

Als gedragstherapeut kan ik aan de hand van signalen en reacties in het contact tussen baas en hond opmaken waar de ‘miscommunicatie’ of ‘ongewenste reactie’ vandaan komt. Dit gedrag kunnen we dan stap voor stap veranderen.


Ontwerp en styling Somers-Communicatie & Cor Kevenaar Webdesign

Copyright © 2019. All Rights Reserved.